BDAR
Privatumo politika

Apie fakultetą

Sveikatos mokslų fakultetas (SvMF) – tai inovatyvus ir dinamiškas tarpdisciplininis sveikatos mokslų kompetencijų centras, telkiantis mokslininkus, dėstytojus, praktikus mokslo ir studijų, projektinei veiklai; vykdantis visuomenės sveikatinimą ir švietimą. SvMF vadovaujasi atvirumo naujovėms, įsitraukimo, įvairovės ir tvarumo vertybėmis, savo veikla orientuojasi į dabarties visuomenės gyvenimo aktualijas ir yra pasirengęs ateities iššūkiams.

Dėstytojus ir praktikus sieja bendras tikslas – rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus. Šiuo metu SvMF mokslo ir studijų veiklą sėkmingai plėtoja 6 katedros: Medicinos technologijų; Holistinės medicinos ir reabilitacijos; Slaugos; Socialinio darbo; Visuomenės sveikatos; Sporto, rekreacijos ir turizmo. Taip pat veikia Sveikatos tyrimų ir inovacijų mokslo centras. Atliepiant regiono ir šalies specialistų rengimo poreikius, studijos vykdomos 8 studijų kryptyse: Slauga ir akušerija; Medicinos technologijos; Socialinis darbas; Visuomenės sveikata; Reabilitacija; Turizmas ir poilsis; Laisvalaikio sportas; Pedagogika; vykdoma 15 studijų programų. 2020-2021 studijų metais SvMF studijavo per 1100 studentų, dirbo 125 dėstytojai, iš kurių 74 su daktaro laipsniu.

Sveikatos mokslų fakulteto mokslininkų atliekami sveikatos mokslų tyrimai prisideda prie visuomenės sveikos gyvensenos ir prevencinių ir rekreacinių strategijų globaliu, nacionaliniu ir regioniniu lygiais. Reikšminga SvMF ypatybė – tarpdiscipliniškumas, grindžiamas skirtingoms mokslo sritims atstovaujančių mokslininkų įtraukimu į sveikatos mokslinius tyrimus. 2020 m. pradžioje SvMF patvirtino naują mokslo strategiją „Sveikata 360°“, kurios tikslas: užtikrinti sumanius sveikatos sprendimus skatinant visų amžiaus grupių sveikatą ir gerovę. Moksliniai tyrimai fakultete apima daugelį svarbių sveikatos aspektų visoms amžiaus grupėms ir veikloms, įskaitant vaikų, suaugusiųjų ir senjorų sveikatą, fizinį aktyvumą, daugialypes intervencijas į gyventojų sveikatą, paliatyviąją pagalbą, reabilitaciją ir funkcinę autonomiją, sveikatą ir technologijas bei įrodymais grįstą praktiką.

Sveikatos mokslų fakultetas yra tarptautinės Visuomenės sveikatos mokyklų (ASPHER – The Association of Schools of Public Health in the European Region); bei kitų tarptautinių organizacijų ir tinklų narys (ENPHE – European Network of Physiotherapy in Higher Education; ORPHEUS – Organisation for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System ir kt.).

Nuolat vykdomas bendradarbiavimas su užsienio universitetais, ypač Suomijos (Tamperės, Turku bei Laplandijos), Lenkijos, Latvijos, Portugalijos, skatinant dėstytojų, studentų ir podiplominius mainus, siekiant ugdyti profesines ir tarpkultūrines kompetencijas; skatinamas studentų ir dėstytojų judumas pagal ERASMUS+ ir kt. programas. Plėtojamas užsienio tyrėjų dalyvavimas KU moksliniuose tyrimuose siekiant užtikrinti tarptautinį Fakulteto matomumą ir kompetenciją, suteikiama galimybė užsienio studentams dalyvauti mokslinių tyrimų projektuose ir KU studentams bei tyrėjams per programas užsienyje patobulinti savo mokslinių tyrimų vykdymo įgūdžius.