BDAR
Privatumo politika

Medicinos technologijų katedra

Apie katedrą

Medicinos technologijų katedra – besivystantis ir stiprėjantis studijų ir mokslo centras, suteikiantis universitetinį, europinius standartus atitinkantį radiologijos technologo išsilavinimą. Katedra rūpinasi radiologijos technologų studijų krypties bei radiologijos technologijų mokslų vystymu.

Medicinos technologijų katedros tikslas – didinti konkurencinį pranašumą Lietuvos mokslo ir studijų sistemoje bei Europos aukštojo mokslo erdvėje per tarptautinius standartus atitinkančias bakalauro ir magistro studijų programas ir jų realizavimą bei mokslinę, akademinę ir visuomeninę veiklą, taip pat siekti, kad katedra taptų lyderiu, dalyvaujant tarptautinių mainų programose ir projektinėse veiklose.

Katedros misija – rengti specialistus, galinčius savarankiškai spręsti radiologijos technologo kvalifikacijos reikalaujančias problemas, vykdyti mokslinę tiriamąją veiklą, lemiančią teorijos ir praktikos sąveiką.

Katedros vizija. Medicinos technologijų katedra – stiprėjantis studijų ir mokslo centras, rūpinasi, radiologijos technologų studijų ir mokslo stiprinimu bei darbinių įgūdžių, kaip taikomosios studijų krypties vystymu, kuriame:

  • Rengiami radiologijos technologai, pasižymintys bendrosiomis bei profesinėmis kompetencijomis, sudarančiomis pagrindą dirbti įvairiose medicinos technologijų bei sveikatos priežiūros srityse, dalyvauti mokslo vystymesi,
  • Įgijusieji radiologijos technologo profesinę kvalifikaciją įsitvirtina Lietuvos ir Europos sveikatos priežiūros įstaigų rinkoje.

Radiologijos technologas – tai medicinos specialistas, dirbantis su medicininės paskirties jonizuojančios ir nejonizuojančios spinduliuotės šaltiniais ir pagalbine įranga, susijusia su asmenų medicinine apšvita: rentgeno diagnostine, kompiuterinio ir magnetinio rezonanso diagnostine, angiografijos, branduolinės diagnostikos, spindulinės terapijos bei ultragarso įranga. Atlieka medicinines radiologines procedūras, užtikrina atliekamų medicininių radiologinių procedūrų kokybę bei užtikrina pacientų ir kitų asmenų radiacinę saugą. (Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro Įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. Lapkričio 13 d. Įsakymo Nr. V-914 „Dėl radiologijos technologo profesijos kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019 m. balandžio 11 d. Nr. V-420).

Medicinos technologijų katedroje nuo 2013 m. rudens vykdomos Sveikatos mokslų studijų krypties Medicinos technologijų krypties Radiologijos bakalauro programos studijos. Radiologijos I pakopos studijų programa – vienintelė tokia universitetinė studijų programa Lietuvoje. Ruošiami unikalūs specialistai – radiologijos technologai, pasirengę iš karto tęsti studijas II pakopos studijose ir taip prisidėti prie mokslo krypties vystymo Lietuvoje. Radiologijos programos poreikis buvo inicijuotas Lietuvos radiologijos technologų asociacijos (LRTA), siekiant įsilieti su šia specialybe į Europinę erdvę, atitinkančią Europos radiografijos federacijos draugijos (EFRS) standartus. Studijų programa orientuojama į teorinio ir praktinio mokymo/si vienovę, remiantis nuorodomis į radiografijos aukštojo mokslo studijų Europoje (Radiological Technology Degree and Advanced Diploma Programme) ir Tarptautinės radiograferių ir radiologijos technologų draugijos mokymo gaires pagal EFRS (2017) kvalifikacijų sąrangą, pagrįstą mokymosi pasiekimų 6-ju lygiu.

Studijų programos paskirtis – parengti tarptautinius standartus atitinkantį radiologijos technologą, gebantį vykdyti funkcijas, reikalaujančias gebėjimų dirbti su medicininės paskirties jonizuojančios ir nejonizuojančios spinduliuotės šaltiniais ir pagalbine įranga, susijusia su rentgeno, kompiuterinio ir magnetinio rezonanso diagnostine, angiografijos, branduolinės diagnostikos, spindulinės terapijos bei ultragarso įranga ir užtikrinantis atliekamų medicininių radiologinių procedūrų kokybę bei užtikrina pacientų ir kitų asmenų radiacinę saugą, mokslo ir praktikos žinių bei teorinio pasirengimo, mokslinio – tiriamojo darbo gebėjimų, siekiant asmens ir bendruomenės gerovės.

Stiprindamas Radiologijos studijų programą, Klaipėdos universitetas siekia patenkinti visos šalies poreikius. Kadangi radiologijos technologų rengimui reikalingi geriausi specialistai išsibarstę po visą Lietuvą ir užsienį, planuojama maksimaliai optimizuoti Radiologijos studijas, trumpinant jų trukmę iki 3 metų, 50 proc. studijų dalykų perkeliant į nuotolinių studijų aplinką, diegiant inovatyvius mokymo(si) metodus ir į studentą orientuotą studijų procesą, keičiant mokymo metodus.

Keletas faktų

2003 m. įkurta Biofizikos katedra ir biofizikos studijų bakalauro programa (ved. doc.dr. A. Stankus)

2004 m. įkurta moderni Biofizikos laboratorija, kurioje studentai mokomi mokslinių tyrimų ir praktinių įgūdžių, naudojant NI ELVIS (National Instruments) techninę ir LabVIEW programinę įrangą (ved. doc.dr. A. Stankus)

2010 m. Biofizikos katedra reorganizuota į Medicinos technologijų katedrą (ved. doc.dr. A. Martinkėnas).

2011 m. patvirtinta Technologijos mokslų srities Bendrosios inžinerijos studijų krypties Biomedicinos inžinerijos bakalauro programa (612H16002) (ved. prof.dr. A. Martinkėnas).

2013 m. patvirtinta ir vykdoma Biomedicinos mokslų studijų srities Medicinos technologijų krypties Radiologijos šakos Radiologijos programa (612B82001) (ved. prof.dr. A. Martinkėnas).

2016 m. reorganizuota moderni Biomedicininių tyrimų laboratorija, kurioje studentai mokomi ir atlieka mokslinius tyrimų ir ugdo praktinius įgūdžius (prof. dr. A. Martinkėnas, lekt. V. Lukminaitė).