BDAR
Privatumo politika
  • Klaipėdos universitetas
  • 2021 m. Vasario 26 d.

Fitoremediacija – žaliųjų technologijų taikymas mažinant taršą - tarptautinio projekto „BAPR – Baltijos jūros regiono fitoremediacija“ seminaras

Klaipėdos universitetas kartu su Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centru š.m. vasario 23 d. nuotoliniu būdu organizavo tarptautinio projekto seminarą „BAPR – Baltijos jūros regiono fitoremediacija“.

Renginys pritraukė daugiau nei 35 šio regiono ekspertų ir organizacijų bei įmonių atstovų, naudojančių ir besidominčių užteršto grunto fitoremediacijos metodais įvairiose vietovėse. Seminaro darbotvarkėje šis klausimas buvo plačiai vertinamas skirtingais požiūriais: Europos koncepcijos ir reglamentai, teisiniai aspektai ir Pietų Baltijos regiono šalių patirtis. Lietuvos, Lenkijos ir Švedijos šalių atstovai apžvelgė sunkiųjų metalų, pesticidų, biogenų, naftos produktų koncentracijas jautrių teritorijų grunte ir požeminiame vandenyje bei nepageidaujamas koncentracijas žemės ūkio paskirties dirvožemyje.

Pagal jautrumą taršai ir pavojingas cheminių medžiagų koncentracijas dirvožemyje ir požeminiuose vandenyse įvairiose šalyse buvo nustatyta keletas veiksnių. Yra daugybė iššūkių, kaip išvalyti užterštą dirvožemį naudojant augalus: skirtingi įstatymai ir praktika, politika ir reglamentai. Be to, augalų rūšių parinkimas fitoremediacijai taip pat yra iššūkis, kaip ir pati fitoremediacijos vieta.

Diskusijos metu Švedijos Linnaeus universiteto prof. William Hogland apžvelgė fitoremediacijos technologijos pritaikymą Švedijoje. Gdansko universiteto atstovai pristatė Lenkijos užterštas teritorijas. pristatė Lietuvos geologijos tarnybos atstovė Virgilija Gregorauskienė ir VšĮ „Grunto valymo technologijos“ atstovas Rimas Meištinininkas pristatė Lietuvos patirtį taikant fitoremediacijos technologijas Lietuvoje. Dolores Öhman, iš Hässleholm Miljö AB (Švedija), pristatė BAPR projekto indėlį taikant fitoremediacijos technologijas savivaldybės lygmeniu.

Projekto tikslas – didinti žaliųjų technologijų naudojimą Pietų Baltijos regione, siekiant sumažinti taršos neigiamą poveikį aplinkai. Fitoremediacija – procesas, kai augalai savo biomasėje kaupia dirvožemyje esančius teršalus.

Daugiau informacijos ir dokumentų, susijusių su 2014–2020 metų Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa galima rasti tinklalapyje www.southbaltic.eu  o informaciją apie projektą – www.lnu.se/en/bapr

Seminaras organizuojamas įgyvendinant tarptautinį projektą BAPR – Baltic Phytoremediation, finansuojamą Europos Regioninės Plėtros fondo pagal 2014–2020 m. Interreg Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programą.

 

 

Naujienos

Susijusios naujienos

Visos naujienos