BDAR
Privatumo politika
  • Klaipėdos universitetas
  • 2020 m. Rugsėjo 22 d.

KU mokslininkai dalyvauja tarptautiniame ES Interreg projekte „Baltijos jūros regiono fitoremediacija“

Pastaraisiais dešimtmečiais dėl antropogeninės veiklos, ekologinė užterštų dirvožemių reabilitacija tapo rimtu iššūkiu tiek pramonės, tiek žemės ūkio bei miestų teritorijose. Vis didesnis dėmesys skiriamas fitoremediacijos (t.y. dirvožemio atstatymo) technologijai, kuomet pritaikius augalų unikalias savybes akumuliuoti teršalus jie gali būti panaudojami dirvožemio išvalymui bei dirvožemio gyvybingumo atstatymui.

Klaipėdos Universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto mokslininkai kartu su Lietuvos partneriu Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru (LAMMC) dalyvauja tarptautiniame Interreg South Baltic (Interreg Pietų Baltijos) 2014-2020 programos projekte „Baltijos jūros regiono fitoremediacija (Baltic phytoremediation - BAPR)“.

Projektu siekiama didinti tarpvalstybinį supratimą apie galimas/naudojamas žaliosios fitoremediacijos  technologijas, siekiant išvalyti dirvožemį nuo teršalų, tokių kaip nafta, su pramone susijusių teršalų, sunkiųjų metalų, maistmedžiagių ir mikroplastiko, tarpvalstybinių žinių ir įgūdžių potencialą, skiriant pagrindinį dėmesį žiedinės ekonomikos principų įgyvendinimui.

Projekto tikslas - didinti žaliųjų technologijų naudojimą Pietų Baltijos regione, siekiant sumažinti taršos neigiamą poveikį aplinkai. Norint pasiekti šį tikslą bus siekiama sukurti inovatyvią technologiją sunkiaisiais metalais užteršto dirvožemio valymui, panaudojant skirtingų rūšių augalus. Laboratorinėmis sąlygomis bus tiriama aukštu fitoremediaciniu potencialu pasižyminčių dekoratyvinių augalų (kalninio laibenio, šiloko ir kt.) akumuliacinė geba, priklausomai nuo užteršimo sunkiaisiais metalais intensyvumo.

Projekto metu bus siekiama sukurti Baltijos fitoremediacijos standartą apibūdinantį fitoremediacijos procesą ir priemones jo įdiegimui. Tikimasi, kad projekto platforma padės dalintis žiniomis apie pasirinktų augalų fitoremediacinį potencialą, jo efektyvumo didinimą, išplės bendravimą ir tinklus keičiantis žiniomis, geriausia praktika/standartais tarp ES valstybių.

Projektą vykdo 7 dalyvių konsorciumas ir 4 asocijuoti partneriai. Pagrindinis projekto partneris: Linėjaus universitetas (Švedija). Partneriai: NSR AB (Švedija), Gdansko technologijų universitetas (Lenkija), Klaipėdos universitetas (Lietuva), Gdansko buitinių atliekų tvarkymas (Lenkija), Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (Lietuva), Vandens, atliekų tvarkymo ir centralizuoto šildymo įmonė Hässleholm (HMAB) (Švedija). Asocijuoti partneriai: Švedijos ambasada Varšuvoje (Lenkija), Roskilde universitetas (Danija), Latvijos gyvybės ir technologijų mokslų universitetas (Latvija), IUC Syd (Švedija).

Projektas bendrai finansuojamas ES Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) pagal 2014–2020 metų Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programą.

Projekto trukmė: 2019 m. birželio mėn. – 2022 m. gegužės mėn.

Daugiau informacijos apie projektą Linėjaus universiteto tinklapyje: https://lnu.se/en/bapr

 

 

Naujienos

Susijusios naujienos

Visos naujienos