BDAR
Privatumo politika
  • Klaipėdos universitetas
  • 2023 m. Kovo 16 d.

KU sieks proveržio sveikatos priežiūros darbuotojų mokyme ir skaitmeninių technologijų naudojimo įgūdžių ugdyme

Projektas „Skaitmeninis atsparumas medicinos ir sveikatos priežiūros paslaugų srityje“ (DDS-MAP) į konsorciumą iš visos Europos Sąjungos subūrė 15 partnerių: aukštąsias mokyklas (medicinos, slaugos, ugdymo ir skaitmeninių technologijų kryptyse), nevyriausybines organizacijas, sveikatos priežiūros institucijas ir sveikatos draudimo bendroves. Juos vienija bendras tikslas – sukurti inovatyvią mokymo programą sveikatos priežiūros specialistams, siekiant jų žinių ir meistriškumo naujų bei atsirandančių skaitmeninių technologijų naudojimo ir su jomis susijusių iššūkių valdymo teikiant sveikatos paslaugas kontekste. DDS-MAP užtikrins sveikatos priežiūros specialistų žinias bei leis atlikti naudojimosi skaitmeninėmis technologijomis savianalizę mokymosi ir profesinės praktikos lygmenyse.

Siekiant įvertinti sveikatos priežiūros specialistų mokymo poreikius ir kompetencijas (toks išsamus vertinimas atliekamas pirmą kartą), DDS-MAP parengs ir įgyvendins skaitmeninių kompetencijų tyrimą visoje ES tam, kad būtų galima sukurti trijų bendrųjų modulių platformą – pastarieji galės būti pritaikyti pagal platų mastą disciplinų sveikatos sistemoje.  

Be visą Europą apimančio tyrimo įgyvendinimo, DDS-MAP pasižymi dar dvejomis unikaliomis ypatybėmis – jame bus pasitelkiami mikrokredencialai, skirti įvertinti įgūdžių ugdymo klinikinėje aplinkoje aspektus, o virtualioji realybė bus naudojama kaip pagrindinė mokymo ir vertinimo technologija.

Projekto partneriai: South East Technological University (Pietryčių technologijos universitetas, Airija) (koordinatorius), IBK Management Solutions (Vokietija), University College Dublin (Dublino universiteto koledžas, Airija), University of Maribor (Mariboro universitetas, Slovėnija), Klaipeda University (Klaipėdos universitetas, Lietuva), University of Osijeck (Osijecko universitetas, Kroatija), Medical University Lublin (Liublino medicinos universitetas, Lenkija), Association of Knowledge and Technology Industries – GAIA (Žinių ir technologijų pramonės asociacija, Ispanija), Health Authority Teramo – ASL (Sveikatos priežiūros tarnyba Teramo, Italija), European Association of Service  Providers for People with Disabilities (Europos paslaugų teikėjų asociacija žmonėms su negalia, Belgija), EUROFORTIS Society (EUROFORTIS draugija, Latvija), Mutualia (Ispanija), Riga Stradiņš University (Rygos Stradinio universitetas, Latvija)

DDS-MAP finansavimas siekia 2 477 703,77 EUR, iš kurių 1 982 000 EUR skirti pagal EU4Health finansavimo schemą.

Klaipėdos universitetui šio projekto įgyvendinimas atveria naujas galimybes partnerystės ryšių plėtrai, gerosios praktikos sklaidai bei inovatyvių sprendimų generavimui. Šių metų pradžioje Universitetas tapo vienos didžiausių gydymo įstaigų Lietuvoje – Klaipėdos universiteto ligoninės – steigėju. Aukščiausio lygio medicinos paslaugų teikėjos pasižymi ypatingu dėmesiu sveikatos priežiūros personalui, jo mokymui ir bendrai darbuotojų gerovei, taip pat užtikrina inovatyvią mokslo ir gydymo išteklių bazę. Šių tikslų Klaipėdos universitetui ir jo ligoninei pasiekti padės projekto rezultatai, nukreipti būtent į sveikatos sistemos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, naudojimosi skaitmeninėmis technologijomis įgūdžių ugdymo bei šių dviejų aspektų sintezės užtikrinimą ir įgyvendinimą. Be to, Klaipėdos universitetą su vienu iš DDS-MAP projekto partnerių – Pietryčių technologijos universitetu (Airija) – sieja bendrystė Europos universitetų aljanse „EU-CONEXUS“ (Europos universitetas išmanių pakrančių miestų tvariai plėtrai). Dalyvavimas DDS-MAP projekte tik dar labiau sustiprins šių dviejų universitetų partnerystę ir įgalins siekti visaapimančių pokyčių išmanaus Europos universiteto kontekste.  

Naujienos

Susijusios naujienos

Visos naujienos