BDAR
Privatumo politika

Socialinio darbo katedra

Apie katedrą

Socialinio darbo programos istorija prasideda 1995 m., kai Klaipėdos Pedagogikos fakultete buvo įkurta socialinės pedagogikos katedra, kuri 2000 m. reorganizuota į Sveikatos mokslų fakulteto socialinio darbo katedrą.

Socialinio darbo programa buvo sukurta katedrai dalyvaujant tarptautiniame Tempus projekte S-JEP 11014 (Tema: “Socialinių pedagogų/socialinių darbuotojų tarpdisciplininis rengimas”) 1996-1999 metais. Programos rengimo grupėje dalyvavo: Klaipėdos ir Šiaulių universiteto dėstytojai bei Socialinės apsaugos bei darbo ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai kaip projekto socialiniai partneriai. Programos rengėjus konsultavo ir programos projekto rėmuose ekspertai buvo užsienio partneriai, t.y. dėstytojai iš Kristianstado universiteto (Švedija) ir Mančesterio Metropoliteno universiteto (Anglija) bei šių šalių socialinio darbo praktikai.

Pirmieji dėstytojai prof. dr. E. Acienė (E. Giedraitienė) ir doc. dr. R. Dobranskienė (iki 2003 m.) turėjo socialinių mokslų (edukologijos) daktaro laipsnį ir ilgametę pedagoginio darbo patirtį aukštojoje mokykloje. Vėliau į katedrą buvo pakviestos dėstytojos V. Kavaliauskienė, A. Kiaunytė, I. Dirgėlienė, Rita Vaičekauskaitė, kurios sėkmingai apgynė socialinių mokslų (edukologija) disertacijas. Daug metų katedroje sėkmingai dirba Jolanta Vaičiulienė. Užaugo ir jaunoji katedros mokslininkų karta, kurie Socialinio darbo disertacijas apsigynė Laplandijos universitete, Suomijoje: Valdas Rimkus, Sonata Mačiulskytė, Brigita Kreivinienė, Dalia Puidokienė.

Socialinio darbo katedros ištakos

Socialinio darbo programos istorija prasideda 1995 m., kai Klaipėdos Pedagogikos fakultete buvo įkurta socialinės pedagogikos katedra, kuri 2000 m. reorganizuota į Sveikatos mokslų fakulteto socialinio darbo katedrą.

Socialinio darbo programa buvo sukurta katedrai dalyvaujant tarptautiniame Tempus projekte S-JEP 11014 (Tema: “Socialinių pedagogų/socialinių darbuotojų tarpdisciplininis rengimas”) 1996-1999 metais. Programos rengimo grupėje dalyvavo: Klaipėdos ir Šiaulių universiteto dėstytojai bei Socialinės apsaugos bei darbo ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai kaip projekto socialiniai partneriai. Programos rengėjus konsultavo ir programos projekto rėmuose ekspertai buvo užsienio partneriai, t.y. dėstytojai iš Kristianstado universiteto (Švedija) ir Mančesterio Metropoliteno universiteto (Anglija) bei šių šalių socialinio darbo praktikai.

Pirmieji dėstytojai prof. dr. E. Acienė (E. Giedraitienė) ir doc. dr. R. Dobranskienė (iki 2003 m.) turėjo socialinių mokslų (edukologijos) daktaro laipsnį ir ilgametę pedagoginio darbo patirtį aukštojoje mokykloje. Vėliau į katedrą buvo pakviestos dėstytojos V. Kavaliauskienė, A. Kiaunytė, I. Dirgėlienė, Rita Vaičekauskaitė, kurios sėkmingai apgynė socialinių mokslų (edukologija) disertacijas. Daug metų katedroje sėkmingai dirba Jolanta Vaičiulienė. Užaugo ir jaunoji katedros mokslininkų karta, kurie Socialinio darbo disertacijas apsigynė Laplandijos universitete, Suomijoje: Valdas Rimkus, Sonata Mačiulskytė, Brigita Kreivinienė, Dalia Puidokienė.

KU Socialinio darbo katedra – kasdien stiprėjantis studijų ir mokslo centras, kuris rūpinasi Socialinio darbo kaip socialinių mokslų šakos stiprinimu bei Socialinio darbo kaip taikomosios studijų krypties vystymu. Katedros vykdomos programos įvertintos ir akredituotos geriausių tarptautinių ekspertų. Katedroje išugdyti net 11 socialinių mokslų daktarų. Vienaip ar kitaip jų įkvėpėja, ugdytoja buvo ir yra profesorė dr. Elvyra Acienė.

Katedros misija
Socialinio darbo katedros misija – rengti aukštos kvalifikacijos socialinio darbo specialistus, sugebančius spręsti žmonių socialines problemas bei organizuoti socialinių paslaugų rinkos veiklą, vykdyti mokslinę tiriamąją veiklą, lemiančią teorijos ir praktikos sąveiką. Ypatingas dėmesys studijose skiriamas teorijos ir praktikos dermei, refleksinei kultūrai. Tai įgyvendinti padeda ne tik mokslinė, bet ir praktinė katedros dėstytojų patirtis bei glaudus bendradarbiavimas su praktikos institucijomis.

Socialinio darbo katedra šiandien
Katedros mokslinio tiriamojo darbo tema – inovatyvaus socialinio darbo plėtojimas aktualizuojant tarpdiscipliniškumą socialinės gerovės kūrimo kontekste.

Katedros formavimo strategija yra grindžiama principu atsirinkti gabiausius katedros programoje studijavusius absolventus, kurie turi stiprią mokslinio pedagoginio darbo universitete motyvaciją, pasižymi mokslininko ir pedagogo darbui reikiamomis savybėmis. Šiandien 80 procentų katedros dėstytojų yra buvę absolventai, kurie sėkmingai rengia ir gina daktaro disertacijas. Šiuo metu siekti daktaro laipsnio rengiasi dar keletas katedros absolventų.

Stipriosios KU socialinio darbo studijų programos pusės – absolventų įsidarbinimas po studijų, įstojusių su aukščiausiais balais abiturientų skaičius, absolventai gauna aukščiausius atlyginimus. Tiek magistro, tiek bakalauro studijų programos aukštai įvertintos ir tarptautinių ekspertų. ,,Reitingų“ žurnale KU Socialinio darbo studijų programos  minimos tarp ,,Aukštos prabos studijų programų, kuriose verta atsidurti“. 2020 m. žurnale ,,Reitingai“ KU Socialinio darbo bakalauro studijų programai studijų krypties reitinge skirta antroji vieta (po VU socialinio darbo bakalauro studijų programos).