BDAR
Privatumo politika

Slaugos katedra

Apie katedrą

Slaugos katedra – augantis ir stiprėjantis studijų ir mokslo centras, suteikiantis universitetinį, europinius standartus atitinkantį slaugytojo profesinį išsilavinimą. Katedra rūpinasi slaugos kaip taikomosios studijų krypties vystymu bei slaugos kaip mokslų šakos stiprinimu.

Slauga. Kas tai?
Slauga – asmens sveikatos priežiūros dalis, apimanti sveikatos ugdymą, stiprinimą ir išsaugojimą, ligų ir rizikos veiksnių profilaktiką, sveikų ir sergančių asmenų fizinę, psichinę ir socialinę priežiūrą (Lietuvos Respublikos Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymas Nr XIII-1334, 2018).
Slaugos mokslas – vienas jauniausių ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje, ir istoriškai apibūdinama kaip veikla, besiremianti altruistine globos bei priežiūros funkcija, kuri išsivystė į savarankišką mokslo sritį – profesiją, turinčią savo mokymo ir profesionalų ruošimo sistemą bei įstatymus.
Slaugos katedros tikslas – didinti konkurencinį pranašumą Lietuvos mokslo ir studijų sistemoje bei Europos aukštojo mokslo erdvėje per tarptautinius standartus atitinkančias bakalauro ir magistro studijų programas ir jų realizavimą bei mokslinę, akademinę ir visuomeninę veiklą, taip pat siekti, kad katedra taptų lyderiu, dalyvaujant tarptautinių mainų programose ir projektinėse veiklose.
Studijų programos paskirtis – parengti tarptautinius standartus atitinkantį slaugos specialistą, gebantį vykdyti funkcijas, reikalaujančias slaugos mokslo ir praktikos žinių bei teorinio pasirengimo, mokslinio – tiriamojo darbo gebėjimų, siekiant asmens, šeimos ir bendruomenės gerovės.

Keletas faktų:

  • 2001 m. įkurta Reabilitacijos ir slaugos katedra.
  • 2004 m. studijas baigė pirmoji laida (24 studentai).
  • 2005 m. pradėta vykdyti slaugos magistratūros programa.
  • 2007 m. Reabilitacijos ir slaugos katedra reorganizuota į Slaugos ir Reabilitacijos katedras.
  • Nuo 2004 m. Slaugos katedra bendradarbiauja su Suomijos universitetais (Turku, Tampere ir kitais universitetais) rengiant slaugos mokslo daktarus.
  • Nuo 2006 m. Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto moksliniame-pedagoginiame padalinyje veikia Slaugos intervencijų kabinetas, kuriame studentai mokomi praktinių slaugos įgūdžių.
  • Slaugos katedrai nuo 2001 iki 2009 metų vadovavo prof. dr. Artūras Razbadauskas (pirmasis Slaugos katedros vedėjas; šiuo metu Klaipėdos universiteto Rektorius).